สิ่งที่ เราช่วยเหลือ

เรื่องราวจากประสบการณ์ที่ได้ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

ความรุนแรงกับเด็ก

ความรุนแรงกับเด็ก เป็นมากกว่าเพียงแค่กระดูกหักหรือรอยฟกช้ำ แต่มันทิ้งรอยแผลเป็นทางอารมณ์ที่ลึกลงในจิตใจ และถ้าไม่ได้รับการดูแล รักษาด้านอารมณ์ ก็จะส่งผลร้ายกับเด็กคนนั้นไปตลอดชีวิต

abuse2

ความรุนแรงในโรงเรียน

ความรุนแรงในโรงเรียน ความรุนแรงในโรงเรียนกำลังกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้น โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ

school-violence2

สถานะทางกฎหมาย

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เด็กทุกคน รวมทั้งเด็กที่เกิดจากผู้อพยพกรณีไม่ปกติ จะต้องมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนการเกิด

legal2

สถานะการเงินของครอบครัว

ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่างทางรายได้ในครอบครัว กระทบต่อเด็กไทย

family-finance2

"เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม"

มูลนิธิสายเด็ก 1387 สามารถช่วยเหลือ ด้านทุนการศึกษา สำหรับเด็กในครอบครัวที่ยากจน

education2

ปัญหาสุขภาพ

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ให้ความช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและเด็ก ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่เหมาะสม

health2

การให้คำปรึกษา

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ให้บริการโทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับเด็กและครอบครัวที่มีปัญหาและต้องการคำแนะนำ

counseling2