ช่วยเหลือเด็ก
และหลายครอบครัว
ในทุก ๆ วัน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะช่วยเหลือเด็กๆ
และหลายครอบครัว ในทุก ๆ วัน เราจะพบเจอ
ปัญหา อาทิ การอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ความไม่เข้าใจกันในครอบครัว
จนไปถึงกรณีกระทำทารุณเด็กอย่างรุนแรง

abuse_cases2

ความรุนแรงกับเด็กเป็นการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ ไม่ว่าทางกายภาพ ทางเพศ หรือทางจิตใจ

ความรุนแรงกับเด็ก เป็นมากกว่าเพียงแค่กระดูกหักหรือรอยฟกช้ำ แต่มันทิ้งรอยแผลเป็นทางอารมณ์ที่ลึกลงในจิตใจ และถ้าไม่ได้รับการดูแล รักษาด้านอารมณ์ ก็จะส่งผลร้ายกับเด็กคนนั้นไปตลอดชีวิต

ความรุนแรงทางจิตใจ

ความรุนแรงทางจิตใจคือการทำให้เด็กได้รับความอับอาย การเรียก ชื่อพูดจาเปรียบเทียบกับคนอื่นในแง่ลบ บอกเขาว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดี ตะคอกใส่บ่อย ๆ พฤติกรรมข่มขู่หรือแกล้ง ลงโทษด้วยการไม่สนใจ จำกัดการไม่มีการสัมผัสทางกายที่เป็นการแสดงความรัก และให้ได้เห็นการใช้ความรุนแรงหรือความรุนแรงระหว่างบุคคลอื่นแม้แต่ในครอบครัว ตัวอย่างของการละเลยเพิกเฉยเด็กเช่นการไม่จัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้เช่นอาหาร เสื้อผ้า ดูแลความสะอาด การไปโรงเรียน การกำกับดูแล และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตของเด็ก

ความรุนแรงทางกาย

ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการทำอันตรายทางกายในทุกรูปแบบที่กระทำกับเด็ก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางกาย สมองเสียหาย ความพิการ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางอารมณ์หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว การลงโทษกับเนื้อตัวตามร่างกายแม้เพื่อการศึกษาก็ถือเป็นการกระทำรุนแรง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่กำหนดไว้ว่าการการเขย่า ตบ ตี เป็นต้น ไม่ว่าจะเบาแค่ไหนถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงทางกายและสามารถจะยกระดับให้เป็นรูปแบบที่อันตรายขึ้นไปอีกได้

ความรุนแรงทางเพศ

ความรุนแรงทางเพศเป็นรูปแบบของการกระทำที่ผู้ใหญ่หรือเด็กคนอื่นกระทำกับเด็ก เพื่อการกระตุ้นทางเพศ การกระทำทางเพศกับเด็กไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์โดยการล่วงล้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระทำเช่นบังคับเด็กให้ทำกิจกรรมทางเพศ (โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่ตามมา) การเปิดเผยอวัยวะเพศโดยไม่เหมาะสมให้เด็กดู แสดงภาพลามกอนาจารให้เด็กดู สัมผัสกับเนื้อตัวร่างกายของเด็ก สัมผัสกับอวัยวะส่วนสงวนของเด็ก หรือใช้เด็กในการผลิตภาพยนตร์ลามกอนาจาร