ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก

เดอะฮับสายเด็กเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2011ให้ความช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นในใจกลางกรุงเทพ บริเวณเขตป้อมปราบและสถานีรถไฟหัวลำโพง เดอะฮับเป็นพื้นที่ปลอดภัย มีบริการอาหาร ห้องน้ำ ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการศึกษา
THE HUB SAIDEK

พื้นที่ปลอดภัย

“หากเจ้าหน้าที่ของเดอะฮับพบว่าเด็กคนไหนตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตราย พวกเขาจะพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางที่จะทำได้” เดอะฮับ รักษานโยบายในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายและจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการดูแลจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เหมาะสม โดยโครงการเดอะฮับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีประสบการณ์การถูกทารุณหรือทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัว ฐานะยากจน ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก มีปัญหายาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ขาดโอกาสทางการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง ไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนคอยดูแล

about-10

ปัญหา

เจ้าหน้าที่เดอะฮับและพี่ๆ สายเด็กให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ เช่นการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา การให้ความช่วยเหลือในกรณีที่น้องๆ ถูกล่วงละเมิดหรือไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง

 

เด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนมีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมิดทางเพศได้ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เด็กไร้บ้านจำนวนมากถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ซึ่งถือเป็นหนึ่งปัญหาร้ายแรง ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทย มีผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี 561,578 คน มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 10,972 คน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,230 คน ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,379 คน โดยการติดเชื้อรายใหม่ร้อยละ 96 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน และเมื่อพิจารณาสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน กามโรคต่อมน้ำเหลือง ช่วงปี 2560 – 2565 กลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

บ่อยครั้งที่เด็กและวัยรุ่นหันมาเสพยาหรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพาตัวเองหนีจากความจริงที่โหดร้าย หนีจากชีวิตที่เจ็บปวด ยากลำบากและต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า โดยยาเสพติดที่แพร่หลายมากที่สุดคือยาบ้า เนื่องจากราคาถูก หาได้ง่าย เมื่อพวกเขาได้เสพยาก็อาจจะทำให้พวกเขาสุขภาพไม่ดีและติดอยู่ในวงจรของการซื้อ-ขาย-เสพยา จนยากที่จะถอนตัวขึ้น

99% ของเด็ก ๆ ที่มาใช้บริการของเดอะฮับ ต่างได้รับประสบการณ์ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากพวกเขามักถูกแกงค์ค้ายาเสพติดทำร้ายร่างกายหรือถูกกลุ่มค้าประเวณีล่วงละเมิดทางเพศ

เด็กหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า โดยมีเหตุจากการถูกทอดทิ้ง บางคนอาจจะหนีออกจากบ้านเองเพื่อหลบหนีจากความอึดอัดคับข้องใจ ไม่มีความสุข หรือบางคนก็ไม่มีทั้งครอบครัวและเพื่อนคอยดูแลเลย

Hub Gallery 2024

Hub Posts