สายเด็ก

สายด่วน1387เป็นบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับปัญหาของเด็กทุกคนในประเทศไทย เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานด้วยการโทรเข้ามาขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายเด็ก1387 และช่องทางออนไลน์ เช่นเฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรมทวิทเตอร์ หรือทางอีเมล ได้ฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
CONTACT CENTRE

เราอยู่ที่นี่ เพื่อพูดคุย ตลอด 24 ชั่วโมง

ในทุกๆ เดือน มีเด็กๆ มากกว่า 1,000 คน ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1387 เพื่อรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน พี่ๆ สายเด็ก 1387 พร้อมให้บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทุกวัน และทุกๆ 15 นาที จะมีเด็กติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ที่นี่เราให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่นการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน การจัดการเคส และการช่วยเหลือทางกฎหมายถึงเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี

about-10

ทำงานกันอย่างไร?

เจ้าหน้าที่เดอะฮับและพี่ๆ สายเด็กให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ เช่นการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา การให้ความช่วยเหลือในกรณีที่น้องๆ ถูกล่วงละเมิดหรือไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง

 

ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงทางจิตใจคือการทำให้เด็กได้รับความอับอาย การเรียก ชื่อพูดจาเปรียบเทียบกับคนอื่นในแง่ลบ บอกเขาว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดี ตะคอกใส่บ่อย ๆ พฤติกรรมข่มขู่หรือแกล้ง ลงโทษด้วยการไม่สนใจ จำกัดการไม่มีการสัมผัสทางกายที่เป็นการแสดงความรัก และให้ได้เห็นการใช้ความรุนแรงหรือความรุนแรงระหว่างบุคคลอื่นแม้แต่ในครอบครัว ตัวอย่างของการละเลยเพิกเฉยเด็กเช่นการไม่จัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้เช่นอาหาร เสื้อผ้า ดูแลความสะอาด การไปโรงเรียน การกำกับดูแล และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตของเด็ก ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการทำอันตรายทางกายในทุกรูปแบบที่กระทำกับเด็ก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางกาย สมองเสียหาย ความพิการ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางอารมณ์หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าว การลงโทษกับเนื้อตัวตามร่างกายแม้เพื่อการศึกษาก็ถือเป็นการกระทำรุนแรง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่กำหนดไว้ว่าการการเขย่า ตบ ตี เป็นต้น ไม่ว่าจะเบาแค่ไหนถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงทางกายและสามารถจะยกระดับให้เป็นรูปแบบที่อันตรายขึ้นไปอีกได้ ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางเพศเป็นรูปแบบของการกระทำที่ผู้ใหญ่หรือเด็กคนอื่นกระทำกับเด็ก เพื่อการกระตุ้นทางเพศ การกระทำทางเพศกับเด็กไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์โดยการล่วงล้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระทำเช่นบังคับเด็กให้ทำกิจกรรมทางเพศ (โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่ตามมา) การเปิดเผยอวัยวะเพศโดยไม่เหมาะสมให้เด็กดู แสดงภาพลามกอนาจารให้เด็กดู สัมผัสกับเนื้อตัวร่างกายของเด็ก สัมผัสกับอวัยวะส่วนสงวนของเด็ก หรือใช้เด็กในการผลิตภาพยนตร์ลามกอนาจาร

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ของ มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของงานของเรา นอกเหนือจากสายด่วนขอความช่วยเหลือโดยทันทีแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทาง กล่องข้อความ Facebook, Lineแอด ทวิสเตอร์ และอินสตาร์แกรมส์อีกด้วย

การสื่อสารด้วยความเข้าใจและความเคารพ นำไปสู่การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้กระบวนการสื่อสารดำเนินไปได้ด้วยความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้เด็กหรือผู้ที่ติดต่อเข้ามารู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่กะบวนการการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาส่งผลต่อความไว้วางใจในระยะยาวจนกระทั่งเด็กและครอบครัวรู้สึกมั่นใจว่าปัญหาของพวกเขาจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหากไม่ได้รับอนุญาต และมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาอย่างจิงจังและจริงใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เป็นตัวกลางประสานงานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เรามุ่งเน้นการทำงานร่วมกับเด็กและครอบครัวโดยยึดหลักการประโยชน์สูงสุดต่อเด็กโดยร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ดีการตัดสินใจของเด็กหรือครอบครัวถือเป็นที่สิ้นสุด บ่อยครั้งที่มูลนิธิฯ ได้รับการร้องขอให้เป็นตัวกลางในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเป็นไปอย่างถูกต้องและได้รับความเป็นธรรม

"เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม" เด็กไทยทุกคนมีสิทธิเข้ารับการศึกษาตามกำหนดภาคบังคับของรัฐ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีเด็กที่อยู่ในช่วงวัยมัธยมศึกษาถึงร้อยละ 14 ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนใหญ่คือเด็กที่มีฐานะยากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กพิการ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเมื่อได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเ มูลนิธิสายเด็ก 1387 พร้อมทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มั่นใจว่าเด็กได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสม มูลนิธิสายเด็ก ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับครอบครัว โรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนของในประเทศไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเป็นภาคบังคับไปจนกระทั่งอายุ 15 ปี สำหรับเด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ แม้ว่ากฎหมายนี้ต้องการใช้สำหรับเด็กไทยเท่านั้น มูลนิธิสายเด็ก1387 ก็ได้ดำเนินการเพื่อให้เด็กจำนวนมากที่ไม่มีบัตรประจำตัวได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งแสดงถึงความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการที่ยอมให้เด็กได้รับการศึกษาขณะเดียวกันก็หวังว่าจะได้รับบัตรประจำตัวคนไทยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ในสังคมไทยในอนาคต มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวและโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับกรณีที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษเช่น เด็กที่ต้องการย้ายโรงเรียนตามพ่อแม่ที่ไปทำงานที่จังหวัดอื่น เด็กที่ติดเชื้อ HIV เด็กพิการ เด็กที่ถูกกระทำทารุณ และเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่มีเอกสารประจำตัว เหล่านี้เป็นจุดที่ มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะเข้ามาเติมช่องว่างระหว่างครอบครัวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นจุดเชื่อมต่อที่หายไปเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เด็กทุกคน รวมทั้งเด็กที่เกิดจากผู้อพยพกรณีไม่ปกติ จะต้องมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนการเกิด แต่ในทางปฏิบัติ มีปัญหาหลายอย่างในการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ทำให้เด็กอีกจำนวนมากเป็นคนไร้สัญชาติ

ข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระบุว่า : “เด็กต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีเมื่อเกิดและมีสิทธิได้รับชื่อและสัญชาติและรู้จักและได้รับการดูแลโดยบิดามารดาของตน

รัฐต้องทำให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามสิทธิโดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศและความผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว เด็กอาจจะกลายเป็นคนไร้สัญชาติ”

“ในประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ทราบตัวเลขจริง ๆ แต่เชื่อกันว่ามีเด็กมากกว่าหนึ่งล้านคนเกิดในแผ่นดินไทย ทั้งจากคนไทยหรือคนต่างด้าว เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ยังคงไม่ได้รับการจดทะเบียน เหตุผลว่าทำไมพ่อแม่จึงไม่ได้ไปจดทะเบียนการเกิดบุตรของตน เช่น ไม่ทราบถึงความสำคัญของการจดทะเบียนการเกิด ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจดทะเบียนเด็กเกิดใหม่ ระยะทางไกลจากสำนักงานทะเบียน มีอุปสรรคด้านกฎหมาย สังคม และวัฒนาธรรม และสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นส่วนใหญ่ กลัวว่าจะถูกจับได้จากการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปี 2532 อย่างไรก็ดี ได้ระบุข้อสงวนตามอนุสัญญาดังกล่าวขณะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาในปี 2535

แม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานั้นมีทิศทางที่ดีขึ้น จากข้อมูลขององค์การ UNICEF ระบุว่าความยากจนได้ลดลงประมาณสองในสามนับตั้งแต่ปี 1990 แม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ำทางรายได้จำนวนมากยังคงมีอยู่ และผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในองค์รวมเข้าถึงแค่คนบางกลุ่มในสังคม ซึ่งเด็กๆ ส่วนมากในประเทศไทยไม่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโดตทางเศรษฐกิจแต่อย่างได

หลายๆ ครอบครัวที่ติดต่อขอความช่วยเหลือจากสายเด็ก 1387 จัดอยู่ในกลุ่มที่มีฐานะยากจน

ครอบครัวในสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะพบว่าพวกเขาไม่มีงานประจำ พักอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือเป็นชุมชนแออัด มักมีประวัติใช้สารเสพติดและใช้ความรุนแรงกับเด็ก ซึ่งมีสาเหตุมาจากไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ


แม้ว่าสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวมีผลโดยตรงกับชีวิตของเด็ก แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดที่นำไปสู่การกระทำทารุณ การใช้ความรุนแรง หรือการหาประโยชน์กับเด็ก ในทางตรงกันข้ามเราพบเจอกรณีที่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางจนถึงร่ำรวยถูกทอดทิ้ง ละเลย เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวไม่กล้าติดต่อเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ไม่ต้องการให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเราต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนพร้อมทั้งต้องสร้างความเข้าใจในความแตกต่างและรูปแบบการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าการติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิ่งอื่น ๆ นั้นนั้นเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและครอบครัว

our mission

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำอะไรสักอย่าง

ข้อท้าทาย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะช่วยเหลือเด็กๆ และหลายครอบครัว ในทุก ๆ วัน เราจะพบเจอ ปัญหา อาทิ การอยู่อย่างโดดเดี่ยว ความไม่เข้าใจกันในครอบครัว จนไปถึงกรณีกระทำทารุณเด็กอย่างรุนแรง

แนวทางการแก้ปัญหา

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำงานร่วมกับเด็กและครอบครัว เราได้รับความไว้วางใจจากเด็กและครอบครัวในการให้ความช่วยเหลือและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน สายด่วน 1387 มีเจ้าหน้าที่ประจำ 8 คน ซึ่งเป็นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและสังคมวิทยา

ผลกระทบระยะยาว

ในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมามูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 1.2 ล้านคน เราอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นมีปลอดภัย เด็กและเยาวชนมีความสุข และมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น เราจะยังคงทำหน้าท่ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ ในประเทศไทยเข้าถึงการคุ้มครอง เข้าถึงบริการสุขภาพ และบริการขั้นพื้นฐานและได้รับสวัสดิการ และสิทธิต่างๆ ที่ควรได้รับจากรัฐตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยยึดถือผ่านการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก