คณะกรรมการ มูลนิธิสายเด็ก 1387

ดร.ธาริษา photo

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

ประธานกรรมการ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2549 -2553

David Boehm

นายเดวิด โบฮ์ม

ผู้ร่วมก่อตั้งเดอะฮับสายเด็ก

ผู้ใจบุญ

Nudang 2

นางทิพยนิภา สมะลาภา

กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ก่อตั้ง จิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม

“Been So Long” London Film Festival screening

ดร. อานันทินี กฤษนันท์

รองประธานกรรมการ

ผู้กำกับผู้ชนะรางวัล BAFTA และนักเขียน

Board committee 2

นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ

กรรมการ

อดีตผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี

Linda Cheng

นางลินดา เชง

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

Bill-Crews

บาทหลวงบิล คราวส์

ผู้ร่วมก่อตั้งเดอะฮับสายเด็ก

Australian Christian minister of the Uniting Church

headshot

นายนาฟีส อาหมัด

กรรมการ

รองประธานอาวุโส Asia Project Strategy and Development.

Paul Kenny

นายพอล เคนนี่

กรรมการ

หัวหน้าสายงานกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลง มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป

Ilya

นายอิลยา สมิร์นอฟ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387