เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

" น้อนโลกร้อนขึ้นทุกปี
แต่สิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยได้
น้อนจะไม่ร้อนขึ้นเร็วเกินไป
มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ

เริ่มง่าย ๆ ลดใช้ถุงพลาสติก
ของจุ๊กจิ๊กติดกระเป๋าผ้ามาถือ
น้อนโลกจะไม่สู่ขิตในวันที่ดือ
แล้วเด็ก ๆ ก็คือจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดี " 🌍🔥

(โอยยย....จบสวยจนได้ 55555)

#สายเด็ก #สายเด็ก1387 #Saidek1387
#สิ่งbadล้อม #ภาวะโลกร้อน
... ดูเพิ่มเติมSee Less

 น้อนโลกร้อนขึ้นทุกปีแต่สิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยได้น้อนจะไม่ร้อนขึ้นเร็วเกินไปมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเริ่มง่าย ๆ ลดใช้ถุงพลาสติกของจุ๊กจิ๊กติดกระเป๋าผ้ามาถือน้อนโลกจะไม่สู่ขิตในวันที่ดือแล้วเด็ก ๆ ก็คือจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดี  🌍🔥(โอยยย....จบสวยจนได้ 55555)#สายเด็ก #สายเด็ก1387 #Saidek1387 #สิ่งbadล้อม #ภาวะโลกร้อน

#การ์ตูนเบ้ ตอนที่ 3

หลังจากที่ได้รับภารกิจสำคัญ! น้องเบ้เลือกเดินทางเพื่อทำภารกิจที่ไหนกันน้า...? 🚀🤗
และภารกิจที่ว่าคืออะไร ต้องรอติดตามกันต่อในตอนต่อไป⚡️

#น้องเบ้สายเด็ก #สายเด็ก #สายเด็ก1387
#saidek1387 #การ์ตูน #อ่านการ์ตูน
... ดูเพิ่มเติมSee Less

#การ์ตูนเบ้ ตอนที่ 3หลังจากที่ได้รับภารกิจสำคัญ! น้องเบ้เลือกเดินทางเพื่อทำภารกิจที่ไหนกันน้า...? 🚀🤗และภารกิจที่ว่าคืออะไร ต้องรอติดตามกันต่อในตอนต่อไป⚡️#น้องเบ้สายเด็ก #สายเด็ก #สายเด็ก1387#Saidek1387 #การ์ตูน #อ่านการ์ตูน
ดูเพิ่มเติม