Childline Thailand Foundation

มูลนิธิสายเด็ก 1387

เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

❤เรื่องเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องของอารมณ์ เป็นเรื่องธรรมชาติที่หักห้ามกันไม่ได้

แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ให้ป้องกัน ป้องกันให้ถูกวิธี ไม่ใช่หลั่งนอกหรือหน้า 7 หลัง 7 เพราะมีโอกาสพลาด วิธีที่ลดความเสี่ยงคือ ใส่ถุงยาง ทานยาคุมนะคะ👍
#สายเด็ก1387 #saidek1387 #เพศศึกษา #สิทธิของหนู #พูดมาเหอะ #ล่วงละเมิดทางเพศ #sufasec
... ดูเพิ่มเติมSee Less

❤เรื่องเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องของอารมณ์ เป็นเรื่องธรรมชาติที่หักห้ามกันไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ให้ป้องกัน ป้องกันให้ถูกวิธี ไม่ใช่หลั่งนอกหรือหน้า 7 หลัง 7 เพราะมีโอกาสพลาด วิธีที่ลดความเสี่ยงคือ ใส่ถุงยาง ทานยาคุมนะคะ👍#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #เพศศึกษา #สิทธิของหนู #พูดมาเหอะ #ล่วงละเมิดทางเพศ #SUFASEC

พี่เชื่อ…ว่าทุกคนรู้
ทุกครั้งที่ทำงานกลุ่ม มักมีคนไม่ช่วยทำ
แต่ชวนคิดค่ะว่า…แล้วจะทำไงน้าให้เพื่อนทุกคนช่วยกันทำงาน มีส่วนร่วมทุกคน

#สายเด็ก1387 #saidek1387 #งานกลุ่ม #ปัญหาเพื่อน
... ดูเพิ่มเติมSee Less

พี่เชื่อ…ว่าทุกคนรู้ทุกครั้งที่ทำงานกลุ่ม มักมีคนไม่ช่วยทำแต่ชวนคิดค่ะว่า…แล้วจะทำไงน้าให้เพื่อนทุกคนช่วยกันทำงาน มีส่วนร่วมทุกคน#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #งานกลุ่ม #ปัญหาเพื่อน

เคยมั้ย❓

ที่ “เพศวิถี (Sexuality)🏳️‍🌈” ของเรากับกลายเป็นเรื่องของคนอื่นสะอย่างงั้น
ทั้งที่เรื่องรสนิยมทางเพศ มันก็ควรเป็นสิทธิของเราเป็นคนเลือก เป็นคนกำหนด
แต่สังคมมักจะมากำหนดเพศให้กับเรา พยายามที่จะแบ่งเพศให้กับเราอยู่เสมอ

หากเรามองถึงความหลากหลายของสรรพสิ่ง เรื่องเพศที่หลากหลาย ก็คงเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน เพศสภาพ (Gender) ที่เราแสดงออกมา อาจไม่ตรงกับ เพศวิถี (Sexuality) ของเราเสมอไป

หยุดตีตราคนอื่น❗️
หยุดเลือกเพศให้กับคนอื่น❗️
เคารพในสิทธิของกันและกัน เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่กันเถอะค่ะ 👬

เพราะบางที เด็กบางคนอาจอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองเรื่องเพศอยู่ก็เป็นได้
หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ

แต่กระนั้น มันก็เป็น “เรื่องของเขา เราไปคิดแทนเขาไม่ได้” อยู่ดี

การสร้างบาดแผลภายในจิตใจให้กับเด็ก ❤️‍🩹 มันอาจไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก
อาจทำให้เด็กคนนั้นสูญเสียตัวตน สูญเสียความมั่นใจ หรือไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตในสังคมก็เป็นได้

การพยายาม หรือ การลวนลามทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยทางคำพูดวาจา หรือการกระทำ
ที่จะให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็น
จากประโยคคำพูดที่ว่า ”เสียดายจัง สวยขนาดนี้ไม่น่าเป็นทอมเลย”
“เสียดายจัง หล่อขนาดนี้ ไม่น่าชอบผู้ชายเลย”

หยุดเสียดายก่อน! #ไม่ต้องเสียดายแล้ว
เพราะเขาเหล่านั้น ต่างมีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ว

🙋🏻🙋🏻‍♂️🙋🏽‍♀️มาร่วมผลักดัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ พี่ๆ สายเด็กรออ่านอยู่เน้อ

มาทำความรู้จักเรื่องเพศเพิ่มเติมกันจ้า 📖
📌เพศ (Sex) คือ เพศตั้งแต่กำเนิด โดยดูจากอวัยวะสืบพันธุ์ทางภายนอก ใช้เกณฑ์ทางการแพทย์ ทางชีวภาพเป็นตัวกำหนด
📌เพศสภาพ (Gender) คือ คุณลักษณะทางเพศที่เป็นที่คาดหวังในสังคม บทบาท พฤติกรรม รูปลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย ท่าทาง การพูดที่เป็นไปตามสังคมคาดหวัง หรือ กำหนด
📌เพศวิถี (Sexuality) คือ ลักษณะทางเพศที่เกิดจากความรู้สึกดึงดูดทางเพศ ความปรารถนา รสนิยมทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่น อาจรวมไปถึง LGBTIQ+
#saidek1387 #สายเด็ก1387 #สิทธิของหนู #ล่วงละเมิดทางเพศ #itsmyright #fluidgender #gender #sexuality #sexeducation
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เคยมั้ย❓ที่ “เพศวิถี (Sexuality)🏳️‍🌈” ของเรากับกลายเป็นเรื่องของคนอื่นสะอย่างงั้น ทั้งที่เรื่องรสนิยมทางเพศ มันก็ควรเป็นสิทธิของเราเป็นคนเลือก เป็นคนกำหนดแต่สังคมมักจะมากำหนดเพศให้กับเรา พยายามที่จะแบ่งเพศให้กับเราอยู่เสมอหากเรามองถึงความหลากหลายของสรรพสิ่ง เรื่องเพศที่หลากหลาย ก็คงเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน เพศสภาพ (Gender) ที่เราแสดงออกมา อาจไม่ตรงกับ เพศวิถี (Sexuality) ของเราเสมอไปหยุดตีตราคนอื่น❗️     หยุดเลือกเพศให้กับคนอื่น❗️เคารพในสิทธิของกันและกัน เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่กันเถอะค่ะ 👬เพราะบางที เด็กบางคนอาจอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองเรื่องเพศอยู่ก็เป็นได้ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ แต่กระนั้น มันก็เป็น “เรื่องของเขา เราไปคิดแทนเขาไม่ได้” อยู่ดีการสร้างบาดแผลภายในจิตใจให้กับเด็ก ❤️‍🩹 มันอาจไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก อาจทำให้เด็กคนนั้นสูญเสียตัวตน สูญเสียความมั่นใจ หรือไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตในสังคมก็เป็นได้การพยายาม หรือ การลวนลามทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยทางคำพูดวาจา หรือการกระทำ ที่จะให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็น จากประโยคคำพูดที่ว่า ”เสียดายจัง สวยขนาดนี้ไม่น่าเป็นทอมเลย”“เสียดายจัง หล่อขนาดนี้ ไม่น่าชอบผู้ชายเลย” หยุดเสียดายก่อน! #ไม่ต้องเสียดายแล้ว เพราะเขาเหล่านั้น ต่างมีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ว🙋🏻🙋🏻‍♂️🙋🏽‍♀️มาร่วมผลักดัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ พี่ๆ สายเด็กรออ่านอยู่เน้อ มาทำความรู้จักเรื่องเพศเพิ่มเติมกันจ้า 📖📌เพศ (Sex) คือ เพศตั้งแต่กำเนิด โดยดูจากอวัยวะสืบพันธุ์ทางภายนอก ใช้เกณฑ์ทางการแพทย์ ทางชีวภาพเป็นตัวกำหนด📌เพศสภาพ (Gender) คือ คุณลักษณะทางเพศที่เป็นที่คาดหวังในสังคม บทบาท พฤติกรรม รูปลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย ท่าทาง การพูดที่เป็นไปตามสังคมคาดหวัง หรือ กำหนด📌เพศวิถี (Sexuality) คือ ลักษณะทางเพศที่เกิดจากความรู้สึกดึงดูดทางเพศ ความปรารถนา รสนิยมทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่น อาจรวมไปถึง LGBTIQ+ #saidek1387  #สายเด็ก1387 #สิทธิของหนู #ล่วงละเมิดทางเพศ #itsmyright #fluidgender #gender #sexuality #sexeducation

Comment on Facebook

ตลกร้าย

เป็นค่ะ จบนะ

จริงครับ จากใจคนที่เคยถูกกระทำเช่นนี้มาโดยตลอด เจอแบบนี้จริงๆ 😢

ยิ่งคนพูดเป็นพวกเจ็นที่แล้วยิ่งยากเลย การพูดเรื่องนี้ให้พวกผู้ใหญ่เข้าใจมันยากมากเพราะไม่รู้ว่าจะรับฟังไหม

Ekk Kas

อยากให้คน ในสภา มาถ่างตา อ่าน จังเลย บรรจุใส่ในญัตติ คณะกรรมาธิการ ให้เขาท่องจนรู้สึกได้ ว่า LGBTQ 🌈+ นั้นมีอยู่จริง

rewarding experience

เคยตัดผมสั้นเปลี่ยนการแต่งตัวคนก็มอง พอไว้ผมยาวเปลี่ยนการแต่งตัวคนก็มอง ส่วนตัวมองว่าปากคนอื่นห้ามกันไม่ได้ แต่เราทำอะไรแล้วมีความสุขและไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปเถอะ

ป้าเราชอบตัวผมสั้นแบบคล้ายผช.แต่แกมีแฟนมีลูก ละวันนึงญาตินาน ๆมาทีเขาไม่ได้เห็นป้านานเขาก็ทักว่าคิดว่าป้าเป็นทอมซะอีกแต่มันได้แฟนได้ลูก

สั้นๆ นะ "เสือก"

เสือn

ผมเห็นพวกที่อ้างตัวเป็นชายแท้ยังเที่ยวเหยียดชายแท้ด้วยกันอยู่เลย เพียงเพราะเห็นคนอื่นพูดหรือทำไม่เหมือนตัวเขาเองแค่นั้นจริงๆ

ผู้ชายผู้หญิงมันต่างกัน ตั้งเเต่เเรก

ยุคสมัยเปลี่ยนครับ ยุคโบราณค ชายโดนไปเกนทหารครับ มันโทรม มันดำ ไม่น่าดู พอยุคสงครามสงบ ผู้ชายหันมาออกกำลังกายเข้าฟิตเนส มันน่าดูมากครับ ทำไมคิดแต่เรื่องชู้สาวกันล่ะครับ

บอกเลยคนไทยเหยียดเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งสีผิว ฐานะ เพศ งาน การศึกษา รูปร่างหน้าตา อายุ ความคิด

ผมชอบทอมครับ ทอมน่ารัก

#คืนสิทธิคืนศักดิ์ศรีให้เราเท่ากัน #ได้เวลาสมรสเท่าเทียม

ตอนอยู่ ม.ปลาย ก้มีพวกเด็กหลังห้องมาล้อ เป็นตุ๊ดแน่เลย เป็นเกย์แน่เลยทรงนี้ โดนตลอด จากใจคนโดนกระทำ

สิ่งเดียวที่ผมแน่ใจคือผมชว.เพราะกีมากกว่าค**.

จะเพศไหนขอแค่เป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอแล้ว....จบนะ

ปวดสมองจริงได้ยินแล้วอยากต่อยมาก

ประเทศคนดีย์ ตอแหลชิบหายพวกผู้ใหญ่ร่านอัตตาทั้งหลาย ทำเหมือนตัวเองเป็นมนุษย์ แล้วคนอื่นไม่ใช่คน

ตอนเรียนมหาลัยเคยเดินอยู่คนเดียวแล้วมีผู้หญิง3คน ไม่รู้จักเดินสวนมา แล้วกระซิบกระซาบกันว่า นั่นไงทอม.. แล้วก็พูดใส่หน้าเราว่า ทอมมมมม ตอแหลลลลลลล เราก็แค่เดินผ่านไปเฉยๆ ไม่สนใจ แต่ก็อยากถามว่า แล้วรู้หรอว่าเราเป็นอะไร ตัวเราเองยังตอบไม่ได้เลย

ทุกๆอย่างโอเค จนกระทั่งคนๆนั้นใช้สิทธิในเรื่องเพศ อ้างไม่วิ่งรอบโรงเรียนในวิชาพละ เพราะเมนมา (แล้วมันเป็นผู้ชาย 💀)

ถึงแม้เราจะโพสต์จะแชร์ให้ตายยังไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมดูถูกถากถางเหนียดรสนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ภายในปี 2ปี หรือมากกว่าได้ เหล่าคนที่อ่านโพสต์แนวนี้ส่วนใหญ่เป็นมักเป็นเหล่าคนที่ยอมเข้าใจ ยอมรับรู้มุมมองใหม่ๆ แต่พวกที่ยังคงเหยียดกลั่นแกล้งดูถูก เขาไม่สนใจโพสต์เหล่านี้หรอกครับ ผมรู้สึกดีนะที่มีคนเข้าใจและไม่รังเกียจรสนิยมของคนที่เป็นเพศทางเลือก แต่ผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่ยังคงหลงเหลือคนสูงอายุ พ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังบังคับสรนิยมและพวกเด็กไม่บรรลุนิติภาวะที่ยังคงมีพฤติกรรมชอบกลั่นแกล้งชอบดูแต่สิ่งที่ตัวเองชอบไม่สนใจเรื่องพวกนี ชอบทำให้คนอื่นตกต่ำ ทำให้เป้าหมายดูแย่เพื่อความสนุก ผมรู้สึกว่าอยากให้ความหลากหลายพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องใหม่และให้พวกนักเลงหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่หรือเด็กยอมรับได้ซักทีไม่ได้แซะไปวันๆ😢 (หากอ่านแล้วสับสนหรืองงตรงไหนถามได้นะครับ)

View more comments

ดูเพิ่มเติม