เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี วิดีโอ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

ความรักบนโซเชีลยมีเดีย อาจจะมีทั้งความจริงใจหรือแฝงภัยโดยไม่รู้ตัว☹
❤แต่ความรักไม่เคยผิด ผิดเพราะมิจฉาชีพ

เพื่อป้องกันอันตราย กดบล็อกทุกครั้งเมื่อเจอแชตน่าสงสัยหรืออันเฟรนด์เพื่อความสบายใจนะคะ
#ปลอดภัยออนไลน์ #สายเด็ก1387
เนื้อหานี้พัฒนาโดย มูลนิธิสายเด็กและได้รับการสนับสนุนจาก เฟซบุ๊ก
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ความรักบนโซเชีลยมีเดีย อาจจะมีทั้งความจริงใจหรือแฝงภัยโดยไม่รู้ตัว☹❤แต่ความรักไม่เคยผิด ผิดเพราะมิจฉาชีพ เพื่อป้องกันอันตราย กดบล็อกทุกครั้งเมื่อเจอแชตน่าสงสัยหรืออันเฟรนด์เพื่อความสบายใจนะคะ#ปลอดภัยออนไลน์ #สายเด็ก1387เนื้อหานี้พัฒนาโดย มูลนิธิสายเด็กและได้รับการสนับสนุนจาก เฟซบุ๊ก

Comment on Facebook

มีกรณีแบบนี้นะ โรงเรียนเดียวกันยังทำกันได้ เห็นแล้วท้อเลย

โมเดลลิ่งปลอม หลอกลวงเด็กให้อัดคลิปเปลือยกาย กลับมาระบาดอีกครั้ง❗

❌การหลอกลวง การแบล็กเมล การล่วงละเมิด
ทุกอย่าง บ่งบอกว่าโมเดลลิ่งปลอมเป็นคนผิด
ใครที่ตกเป็นเหยื่อ สามารถแจ้งความหรือติดต่อพี่สายเด็กได้เลยนะ
#สายเด็ก1387 #พูดมาเหอะ
... ดูเพิ่มเติมSee Less

โมเดลลิ่งปลอม หลอกลวงเด็กให้อัดคลิปเปลือยกาย กลับมาระบาดอีกครั้ง❗❌การหลอกลวง การแบล็กเมล การล่วงละเมิด ทุกอย่าง บ่งบอกว่าโมเดลลิ่งปลอมเป็นคนผิดใครที่ตกเป็นเหยื่อ สามารถแจ้งความหรือติดต่อพี่สายเด็กได้เลยนะ#สายเด็ก1387 #พูดมาเหอะ

6 hours ago

Childline Thailand Foundation

สอบ มิด ท่วม - ลอยคอรอคะแนน ... ดูเพิ่มเติมSee Less

Comment on Facebook

เขาบอกมา อยากรู้จักเขา เพราะตอนนี้เรามันแค่ทะเล

เขาคือใครคะ

คมมากค่าาาาาา ✨

การสอบต้องมีมิดเทอม อะไรเดิมๆ ต้องมี Miss U

Twitter: @saidek1387 ฟอลมากันน้า 😘

ใครเอ่ยๆๆๆ influencer คนนั้นคือใครน้าาา 😉

มากดปุ่มสีแดงกันเร็วววว

มาร่วมกันลงชื่อเพื่อรณรงค์และส่งเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง childlinethailand.org/my-planet/

👏👏👏👏👏👏👏

พี่สายเด็ก จ อันนี้ต้นยางพาราที่โดนกรีดหรือเปล่าคร้า 🙂

6.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุให้ต้นยางนา จ.เชียงใหม่ล้มกว่า 10 ต้น a.อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี b.รากไม่สมบูรณ์ หาอาหารไม่ได้ c.แผ่นดินเคลื่อนตัว

หูยย พี่สายเด็ก ก ไก่ ดูมีสาระ

ครูเครียดกว่านักเรียนเนอะ

ใครถูกบ้างงงง

👏👏👏👏👏

ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก

4.เมื่อน้ำแข็งอาร์กติกละลายจำนวนมาก นอกจากระดับน้ำจะเพิ่มแล้วยังก่อปัญหาอะไรอีกบ้าง a.กากนิวเคลียร์ เชื้อโรคร้ายแรงรั่วไหลมาตามน้ำ b.มหาสมุทรเปลี่ยนเป็นสีแดง c.เกิดเปลวไฟเหนือผิวน้ำ

สวดมนต์แล้วจะได้คะแนนน่ะพี่ จ จาน

เอาเป็นว่าเราต้องสวดมนต์น่ะค่ะ พี่ จ จาน สรุปได้เริ่ดค่ะ

ครูติ๊กเยอะมากเลย

สวดมนต์สิคะ สวนมนต์จะช่วยทุกสถานการณ์ 😂😂😂

3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำอย่างไร เมื่อเกิดภัยน้ำท่วม a.ให้ความช่วยเหลือทันที b.ช่วยเหลือฉุกเฉินก่อน จากนั้นวางแผนการระบายน้ำ c.สวดมนต์

พี่สายเด็กใจดีจังเลย แจกเก่งมากกก

เซอร์ไอแซคนิวตั้นอาจตายได้ หากนอนใต้ต้นทุเรียนนนน

View more comments

ดูเพิ่มเติม