เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

สารคดี วิดีโอ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

จะครอบครัว คุณครู เพื่อน แฟน เจ้าหน้าที่หรือทุกคน
ก็ไม่มีสิทธิ์ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น!
จะมาอ้างว่าอยู่กับเหยื่อสองต่อสองหรือเหยื่อแต่งตัวโป๊ไม่ได้ เขาจะทำอะไรคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปคุกคามเขา

ถ้าน้อง ๆ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทักแชตหรือโทร 1387 หาพี่สายเด็กได้เลยนะคะ
#พูดมาเหอะ #สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

จะครอบครัว คุณครู เพื่อน แฟน เจ้าหน้าที่หรือทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น!จะมาอ้างว่าอยู่กับเหยื่อสองต่อสองหรือเหยื่อแต่งตัวโป๊ไม่ได้ เขาจะทำอะไรคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปคุกคามเขาถ้าน้อง ๆ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทักแชตหรือโทร 1387 หาพี่สายเด็กได้เลยนะคะ#พูดมาเหอะ #สายเด็ก1387

Comment on Facebook

พี่คะสมมุติว่าเรายินยอมให้เข้าทำเพราะเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วแล้วรักกันมากแต่หนูอายุไม่ถึง18ปีถือว่าร่วงละเมิดทางเพศไหมคะ

ช่ายยยยย

เพื่อนจะมากหรือน้อย ถ้าความจริงใจเต็มร้อย ก็ไม่มีอะไรน่ากังวล
แต่ถ้ารู้สึกกังวลเพราะมีคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียล่ะก็...

1️⃣บล็อก - ไม่ให้เขาทักมาได้
2️⃣อันเฟรนด์ - ไม่ให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวของเราอีกต่อไป

น้อง ๆ สามารถดูวิธีบล็อกได้ที่
fb.me/blocking
#ปลอดภัยโซเชียล #สายเด็ก1387

เนื้อหานี้พัฒนาโดย มูลนิธิสายเด็ก และได้รับการสนับสนุนจาก เฟซบุ๊ก
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เพื่อนจะมากหรือน้อย ถ้าความจริงใจเต็มร้อย ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลแต่ถ้ารู้สึกกังวลเพราะมีคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียล่ะก็...1️⃣บล็อก - ไม่ให้เขาทักมาได้2️⃣อันเฟรนด์ - ไม่ให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวของเราอีกต่อไปน้อง ๆ สามารถดูวิธีบล็อกได้ที่fb.me/blocking#ปลอดภัยโซเชียล #สายเด็ก1387เนื้อหานี้พัฒนาโดย มูลนิธิสายเด็ก และได้รับการสนับสนุนจาก เฟซบุ๊ก

Comment on Facebook

เพื่อนที่ไม่มีผู้ร่วมกัน ผมไม่รับหรอกครับ

ผมก็แยก Facebook นะครับ แยกเป็น 3 โปรไฟล์ด้วยซ้ำ โดยไม่ซ้ำกัน 1.ติดต่อเพื่อน/รุ่นน้อง 2.งาน/เพื่อนร่วมงาน 3.ทั่วไป/คนไม่รู้จัก

โลกโซเชียลมีความเสี่ยงมากมาย หากครอบครัวจะเป็นห่วงการใช้มือถือของลูก ไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะ แต่ช่วยกันเรียนรู้วิธีตั้งค่าความปลอดภัย อย่าบังคับ แอบค้นหรือขอรหัสจากลูกเลยนะคะ
#ปลอดภัยโซเชียล #สายเด็ก1387

เนื้อหานี้พัฒนาโดย มูลนิธิสายเด็กและได้รับการสนับสนุนจาก เฟซบุ๊ก
... ดูเพิ่มเติมSee Less

โลกโซเชียลมีความเสี่ยงมากมาย หากครอบครัวจะเป็นห่วงการใช้มือถือของลูก ไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะ แต่ช่วยกันเรียนรู้วิธีตั้งค่าความปลอดภัย อย่าบังคับ แอบค้นหรือขอรหัสจากลูกเลยนะคะ #ปลอดภัยโซเชียล #สายเด็ก1387เนื้อหานี้พัฒนาโดย มูลนิธิสายเด็กและได้รับการสนับสนุนจาก เฟซบุ๊ก

Comment on Facebook

shared /thanks Privacy Thailand

อยากสอบถามค่ะ หลานชายติดเกมมากจนขโมยเงินพ่อแม่ แถมมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น จะมีวิธีไหนบ้างมั้ยค่ะ

ดูเพิ่มเติม