Childline Thailand Foundation

มูลนิธิสายเด็ก 1387

เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

"หนูไม่เข้าใจที่แม่บอกว่า
ทำไมเราไม่เหมือนลูกคนอื่น..."

- คำพูดจากเด็กอายุ 9 ปี

ใครเจอปัญหานี้อยู่ ระบายกับพี่สายเด็กได้นะคะ 🙂

#สายเด็ก1387 #รับฟังไม่ตัดสิน #saidek1387 #เธรดเศร้า #เศร้า #ปัญหาครอบครัว
... ดูเพิ่มเติมSee Less

❗️เหตุล่วงละเมิดทางเพศ
❗️ยิ่งเกิดจากคนใกล้ตัวยิ่งต้องแจ้ง
❗️อย่าปกป้องคนผิดอีกเลย
.
คนที่ถูกกระทำ เหมือนโลกถูกทำร้ายทั้งใบ
อย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลเลย
ยิ่งคนทำเป็นคนในครอบครัวยิ่งต้องแจ้งเลยนะคะ 📢
.
แจ้งเหตุเพื่อปกป้องโลกของเด็กให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมและปกป้องคนอื่น ๆ จากเหตุร้ายด้วยกันนะคะ 💪

หากน้อง ๆ อยากพูดคุย ปรึกษา เล่าปัญหาชีวิต สามารถคุยกับพี่สายเด็กได้เสมอน้า 💗
(อายุต้องไม่เกิน 18 ปีนะ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย!)
💬โทร 1387 หรือแชต...
Facebook: @childlinethailand
IG Line Twitter Tiktok : @saidek1387
(อายุไม่เกิน 18 นะคะ )

📱💬สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อเลือกช่องทางพูดคุยได้ด้วยน้า
www.childlinethailand.org/social-media/

#สายเด็ก1387 #saidek1387
#รับฟังไม่ตัดสิน #savezone
#พูดมาเหอะ #ล่วงละเมิด
... ดูเพิ่มเติมSee Less

❗️เหตุล่วงละเมิดทางเพศ❗️ยิ่งเกิดจากคนใกล้ตัวยิ่งต้องแจ้ง❗️อย่าปกป้องคนผิดอีกเลย.คนที่ถูกกระทำ เหมือนโลกถูกทำร้ายทั้งใบอย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลเลยยิ่งคนทำเป็นคนในครอบครัวยิ่งต้องแจ้งเลยนะคะ 📢.แจ้งเหตุเพื่อปกป้องโลกของเด็กให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมและปกป้องคนอื่น ๆ จากเหตุร้ายด้วยกันนะคะ 💪หากน้อง ๆ อยากพูดคุย ปรึกษา เล่าปัญหาชีวิต สามารถคุยกับพี่สายเด็กได้เสมอน้า 💗(อายุต้องไม่เกิน 18 ปีนะ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย!)💬โทร 1387 หรือแชต...Facebook: @childlinethailandIG Line Twitter Tiktok : @saidek1387(อายุไม่เกิน 18 นะคะ )📱💬สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อเลือกช่องทางพูดคุยได้ด้วยน้าhttps://www.childlinethailand.org/social-media/#สายเด็ก1387 #saidek1387 #รับฟังไม่ตัดสิน #savezone  #พูดมาเหอะ #ล่วงละเมิด

มาเช็กกัน คุณกำลังมีความรักแบบ Toxic อยู่หรือเปล่า ✅😈

💔 พยายามอยู่ฝ่ายเดียว
💔 ต้องระแวงหรือถูกระแวงตลอด
💔 ไม่ได้รับความเป็นส่วนตัว
💔 ทำอะไรก็ผิด ไม่เคยดี
💔 หวาดกลัว ไม่กล้าทำอะไร
💔 ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง
💔 เหนื่อยล้า ไม่มีความสุข

Toxic Relationship คือความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ทั้งที่เราก็ทำตัวเหมาะสม คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตมาโดยตลอด
.
ถ้าพบเจอความรักเป็นพิษแบบนี้! อย่าเสียดายเลยนะ ปล่อยให้ตัวเองได้เจอสิ่งที่ดี ได้ทำในสิ่งที่อยากทำกันนะคะ 🫶

หากน้อง ๆ อยากพูดคุย ปรึกษา เล่าปัญหาชีวิต สามารถคุยกับพี่สายเด็กได้เสมอน้า 💗
(อายุต้องไม่เกิน 18 ปีนะ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย!)
💬โทร 1387 หรือแชต...
Facebook: @childlinethailand
IG Line Twitter Tiktok : @saidek1387
(อายุไม่เกิน 18 นะคะ )

📱💬สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อเลือกช่องทางพูดคุยได้ด้วยน้า
www.childlinethailand.org/social-media/

#สายเด็ก1387 #saidek1387
#รับฟังไม่ตัดสิน #savezone #toxicrelationship #คนรัก
... ดูเพิ่มเติมSee Less

มาเช็กกัน คุณกำลังมีความรักแบบ Toxic อยู่หรือเปล่า ✅😈💔 พยายามอยู่ฝ่ายเดียว💔 ต้องระแวงหรือถูกระแวงตลอด💔 ไม่ได้รับความเป็นส่วนตัว💔 ทำอะไรก็ผิด ไม่เคยดี💔 หวาดกลัว ไม่กล้าทำอะไร💔 ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง💔 เหนื่อยล้า ไม่มีความสุขToxic Relationship คือความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ทั้งที่เราก็ทำตัวเหมาะสม คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตมาโดยตลอด.ถ้าพบเจอความรักเป็นพิษแบบนี้! อย่าเสียดายเลยนะ ปล่อยให้ตัวเองได้เจอสิ่งที่ดี ได้ทำในสิ่งที่อยากทำกันนะคะ 🫶หากน้อง ๆ อยากพูดคุย ปรึกษา เล่าปัญหาชีวิต สามารถคุยกับพี่สายเด็กได้เสมอน้า 💗(อายุต้องไม่เกิน 18 ปีนะ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย!)💬โทร 1387 หรือแชต...Facebook: @childlinethailandIG Line Twitter Tiktok : @saidek1387(อายุไม่เกิน 18 นะคะ )📱💬สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อเลือกช่องทางพูดคุยได้ด้วยน้าhttps://www.childlinethailand.org/social-media/#สายเด็ก1387 #saidek1387 #รับฟังไม่ตัดสิน #savezone #toxicrelationship #คนรัก
ดูเพิ่มเติม