เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Voice 4 Change วิดีโอ

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

เหตุล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะ
เพราะใครก็ไม่มีมีสิทธิ์ล่วงละเมิดทางเพศคนอื่น

แต่ในชีวิตจริง ยังมีคนที่ไม่เคารพสิทธิ์อยู่
การเรียนรู้วิธีรับมืออาจช่วยให้เราห่างไกลจากความอันตราย
หรือสามารถช่วยเหลือคนที่อยู่ในความเสี่ยงได้

ถ้าน้อง ๆ พบเจอหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ
#พูดมาเหอะ #สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เหตุล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะใครก็ไม่มีมีสิทธิ์ล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นแต่ในชีวิตจริง ยังมีคนที่ไม่เคารพสิทธิ์อยู่การเรียนรู้วิธีรับมืออาจช่วยให้เราห่างไกลจากความอันตรายหรือสามารถช่วยเหลือคนที่อยู่ในความเสี่ยงได้ถ้าน้อง ๆ พบเจอหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทักแชตหรือโทร 1387 ได้เลยนะ#พูดมาเหอะ #สายเด็ก1387

Comment on Facebook

ผมเองก็พยายามช่วยเด็กคนนึงอยู่ แต่ก็แอบหัวหกก้นขวิดเลยล่ะ แต่ผมจะรับฟังเด็กทุกคนเสมอ

ครูแบบไหนที่เราเจอในชีวิตจริงบ้าง?
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะ👍
#ครู #เรียนออนไลน์ #สายเด็ก1387
... ดูเพิ่มเติมSee Less

ครูแบบไหนที่เราเจอในชีวิตจริงบ้าง?แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะ👍#ครู #เรียนออนไลน์ #สายเด็ก1387

Comment on Facebook

เคยทั้งสองค่ะ

ทั้ง2ฝั่งเลยค่า

ที่ รร ลูก ฝั่งขวาเพียบค่ะ

เจอแบบฝั่งขวาค่ะ นี่ยังคิดว่าลูกเราโชคดีที่ครูพวกนี้เกษียณกันไปหมดแล้ว ครูรุ่นใหม่ๆก็คงดีหน่อย

ส่วนมากจะเจอครูฝั่งขวาในตอนเด็ก แต่พอโตเท่านั้นแหละถ้าด่าโดยไม่มีเหตุผลก็ด่ากลับ แต่ครูฝั่งซ้ายก็มีบ้างที่เจอ แต่ส่วนน้อย555

ฝั่งขวาหมดดลยไม่เคยเจอครูฝั่งซ้าย

ผมเจอแต่ครูดีๆนะ แต่เจอ้พื่อนแย่ๆ

ส่วนใหญ่ฝั่งขวาล้วนๆ มีแต่คนใจแคบ กดขี่เด็ก บังคับเด็กเก่งมาก ไอ้ที่เราอยากเจอส่วนใหญ่เจอได้แป๊บเดียวครูก็ลาออก เพราะไม่มีคนเรียน โคตรเกลียดชีวิตแบบนี้

โรงเรียนลูกเราปัจจุบันฝั่งซ้ายทุกคน มีอยู่ครั้งนึงมีเทสย่อยแล้วเด็กตกประมาณเกือบ ๆ 10 คน ครูถาม ครูสอนไม่เข้าใจหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูสอนใหม่ ครูจะไปช้า ๆ ถ้าไม่เข้าใจบอกได้ แล้วบอกเด็กในห้องด้วยว่าให้เข้าใจเพื่อน เพื่อนไม่ได้รู้มากเหมือนเรา นั่งฟังอยู่ ดีงะ ตัดมาที่เราตอนเด็ก ครูสอนตกกันเลยครึ่งห้อง โดนครูตียกห้องเลย

เจอทั้ง2

เจอทั้งสองฝั่งเลยครับ

เจอทั้ง2ฝั่งเลย 🥲

ครูที่ไม่อยากเจอ:ครูสอน วิทยาศาสตร์ ตรงตาม5ข้อเลยค่ะ ชื่อครูวิไล ด่าเจ็บมาก อดทนไว้มานาน ตลอดโดนประจารให้เพื่อนในรับฟังทุกคนขำ..หัวเราะ นินทา เป็นเรื่องสนุก โกรธมาก อยากเอาคืนก็ไม่ได้เก็บความโกรธความเจ็บปวดไว้ในใจนั่งกำหมัดพร้อมจะตั้น อยากระบายมาก อดกลั้นมานานแล้ว

View more comments

ดูเพิ่มเติม