Childline Thailand Foundation

มูลนิธิสายเด็ก 1387

เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

โกรธไหม? ถ้าเพื่อนกล้าพูดกับเราตรง ๆ
เวลาที่เราทำให้เพื่อนไม่สบายใจ ทำอะไรไม่เหมาะสม

#สายเด็ก1387 #saidek1387 #ปัญหาเพื่อน #เพื่อน
... ดูเพิ่มเติมSee Less

โกรธไหม? ถ้าเพื่อนกล้าพูดกับเราตรง ๆเวลาที่เราทำให้เพื่อนไม่สบายใจ ทำอะไรไม่เหมาะสม#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #ปัญหาเพื่อน #เพื่อน

Comment on Facebook

โกรธ แต่ต้องรับฟัง และต้องใจกว้าง นี่คือสุดยอดของดี ของขวัญจากคนจริงใจ มีค่ามาก

ไม่โกรธนะ

ก็เคยมีเพื่อนแบบนั้นอยู่ ทุกวันนี้ก็ยังคุยได้ เราว่าเพื่อนแบบนี้น่าคบกว่าเพื่อนที่มันไม่พูด แต่มันนินทานะ อันนั้นน่ะไม่ควรคบ

ไม่อ่ะ เพราะแม่งพูดตรงทุกคำ บางครั้งคิดว่าแม่งด่า

ไม่โกรธค่ะ ถ้าสิ่งนั้นทำเพื่อเตือนสติเรา

ไม่โกรธเลย เอาจริง เพื่อนตักเตือนได้ อะไรได้ เราก็เป็นคนพูดตรงๆ ไม่ค่อยอ้อมค้อม (เอาจริงก็เกือบขั้นขวานผ่าซากเลย)

เคยเป็นเด็กมาก่อน เข้าใจน้องๆวัยนั้นนะว่าไม่มีใครอยากได้ยินสิ่งไม่ดีของตัวเอง ไม่แปลกที่จะรู้สึกอาย เสียความมั่นใจ รู้สึกโกรธเพื่อน แต่พอโตมาจนจะอายุ30แล้ว บอกเลยเพื่อนแบบนี้สำคัญกว่าเพื่อนขี้ยอเยอะ ใครมีเพื่อนกล้าเตือนแบบมีสาระและหวังดี ฟังเพื่อนเถอะ เพราะเพื่อนรักเราจริง และกล้าหาญพอที่จะพูด

ลูกในวัย 17 ตอบไม่โกรธ เพื่อนกันมีอะไรก็พูดได้ สงสัยก็ถาม จะได้เข้าใจกันเหตุผลของกันและกัน แม่ในวัย 49 ตอบไม่โกรธ ถ้าโกรธก็จะไม่มีใครคบด้วยแล้ว😆

Haruthai Yui เตือน=ด่าฉ่ำ🤣 สำนึกแทบไม่ทันอีดอกกกก

Pattharawadee Kongpimวาย ไอ เอ็มWanwisx Fx

เมื่อมีคนมาพูดกับเราตรงๆ เราจะเป็นคนที่... 1.ถ้ามาพูดตรงๆแล้วเราเป็นอย่างงั้นจริงๆ อันนี้ไม่โกรธ 2.ถ้ามาพูดตรงๆทั้งที่ไม่รู้จริง ไม่ได้เป็นอย่างงั้นจริงๆ แล้วยังมั่นจะมาทำเป็นพูดตรงๆไม่ฟังเราอธิบาย จะโกรธมากและเกลียดยันเงา เพราะมันไม่ต่างจากการมาพูดกล่าวหา 3ถ้ามาพูดตรงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าเรามันอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า จะไม่รีบด่วนสรุปโกรธ ถ้ารู้แล้วว่าเราไม่ใช่อย่างที่พูด ค่อยโกรธ

View more comments

คำอะไรนะที่เราอยากได้ยินจากครอบครัว
คอมเมนต์ได้เลยนะ

#สายเด็ก1387 #saidek1387 #คำที่อยากได้ยินจากครอบครัว
... ดูเพิ่มเติมSee Less

คำอะไรนะที่เราอยากได้ยินจากครอบครัวคอมเมนต์ได้เลยนะ#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #คำที่อยากได้ยินจากครอบครัว

Comment on Facebook

ไม่รู้สินะ ทำไมมันหายากจัง ทำไมส่วนใหญ่เป็นคำถาม เหนื่อยมั้ย กินข้าวหรือยัง มีคำอะไรดีๆ กว่านี้มั้ย

ไม่เป็นไรนะ, เก่งมาก

เจอแบบนี้ก็เซ็งเหมือนกันเนอะ
เพื่อน ๆ อาจจะสนุกแต่เราไม่สนุกด้วยเลย
อึดอัด แถมยังมองหน้าเพื่อนที่ถูกจิ้นไม่ติดอีก

#สายเด็ก1387 #saidek1387 #ปัญหาเพื่อน #ความรักในวัยเรียน
... ดูเพิ่มเติมSee Less

เจอแบบนี้ก็เซ็งเหมือนกันเนอะเพื่อน ๆ อาจจะสนุกแต่เราไม่สนุกด้วยเลยอึดอัด แถมยังมองหน้าเพื่อนที่ถูกจิ้นไม่ติดอีก#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #ปัญหาเพื่อน #ความรักในวัยเรียน

Comment on Facebook

ผมโอเคนะ สีสันชีวิต แต่ไม่รู้ว่าคนที่โดนคิดไงนี่สิ เก็บมาคิดหนักอีก

เราคนนึงละที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย มันไม่ตลกเลยสักนิด มันเหมือนถูกยัดเยียดยังไงชอบกล

ถามกลับนะ ถ้าเกิดจิ้นแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเหตุให้สูญเสียหนัก ๆ ขึ้นมา จะยังจิ้นให้ทั้งคู่ดูแลกันไปตลอดชีวิตเลยมั้ย ถ้าไม่ได้มาช่วยอะไร ควรหยุดยุ่งเรื่องของคนอื่น ความรู้สึกคนมันก็เป็นแค่เรื่องของคนสองคน คนอื่นไม่เกี่ยว

ดูเพิ่มเติม