Childline Thailand Foundation

มูลนิธิสายเด็ก 1387

เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

Photos from Youth Pride Thailand's post ... ดูเพิ่มเติมSee Less

“ตำรวจก็ค่อนข้างตีตราเด็กเรานะ บอกว่าเราเลี้ยงโจร เราเลี้ยงเด็กเร่ร่อน เราเลี้ยงเด็กเหลือขอ เวลาเด็กโดนทำร้ายร่างกายแล้วเราพาไปแจ้งความ ตำรวจก็ไม่ค่อยร่วมมือ ถามว่าไปกวนเขาก่อนหรือเปล่า หรือเด็กที่เป็นกะเทยโดนข่มขืนก็ถามว่าเธอเต็มใจหรือเปล่า...”
.
เปิดมุมมองเด็กข้างถนนจากน้อง ๆ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ได้ที่ www.the101.world/children-in-street-situations/เป็นเรื่องน่าหวาดหวั่นเมื่อคิดว่าเด็กสักคนจะหนีออกจากบ้านมาอยู่ในโลกภายนอกโดยไร้เกราะกำบัง แม้เป็นไปได้ยาก แต่ก็เป็นไปแล้วที่การนอนข้างถนนทำให้เด็กกลุ่มหนึ่งรู้สึกสบายใจกว่าการนอนในบ้านที่มีคนในครอบครัวอยู่ด้วย
.
สำหรับนักเดินทางวัยแรกรุ่นเหล่านี้ การเดินทางของพวกเขาล้วนเริ่มต้นจากความจำเป็นทางจิตใจ โดยไม่ทันคิดว่านอกจากนรกในบ้านที่เขาหนีมาแล้ว ยังมีนรกอีกมากมายรอเขาอยู่ภายนอก
.
101 ชวนสัมผัสโลกของเด็กข้างถนนย่านหัวลำโพง หลากเรื่องเล่าของเด็กที่หนีความรุนแรงในครอบครัวมาใช้ชีวิตภายนอก ก่อนร่วงหล่นไปในกับดักของผู้ใหญ่ที่ทำให้พวกเขาต้องต่อสู้กับความผิดพลาดนานา
.
อ่านได้ที่: www.the101.world/children-in-street-situations/
.
“มีผู้ใหญ่คอยแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ช่วงแรกจะให้ที่พัก อาหาร และโทรศัพท์มือถือไว้เล่นเกม เด็กก็จะรู้สึกว่า ‘พี่คนนี้ใจดีจังเลย’ แล้วเขาก็เริ่มสอนให้ใช้ยาเสพติดจนติด ส่งเด็กไปขายบริการแล้วหักหัวคิว บางคนถูกส่งไปเดินยาหรือไปปล้น ได้เงินมาซื้อยาเสพเป็นวงจรไป”

“เด็กบางคนโดนจับเข้าสถานพินิจ ออกมาเราก็บอกเขา ‘ไม่เป็นไรลูก เริ่มใหม่นะ’ ”

“บางคนโตแล้วก็ยังคิดว่าเขาไม่เหมือนคนอื่น เขาตกต่ำกว่าคนอื่น เพราะเขาไม่มีครอบครัว เพราะเขานอนข้างถนนมา มักจะคิดว่าเพื่อนร่วมงานมองตัวเองไม่ดี เรื่องนี้อยู่ในใจเขาตลอด”

- ครูแก้ว กัญญภัค สุขอยู่ ผู้จัดการเดอะฮับสายเด็ก
.
“เมื่อก่อนบ้านหนูเขาติดยาทั้งบ้าน คนรอบข้างกลัวเขาเลยไม่ให้ลูกหลานมาเล่นกับหนู กลัวว่าหนูจะพาลูกเขาเสียคน เลยไม่มีใครเล่นกับหนูตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่เคยมีเพื่อน”

“เวลานอนข้างนอก ช่วงแรกก็กลัวนะ แต่สบายใจกว่าอยู่บ้าน เพราะอยู่บ้านมีแต่ความกดดัน”

- บีม หนีออกจากบ้านมาแล้ว 7 ปี
.
“ในอนาคตหนูอยากมีห้องเป็นของตัวเอง…ไม่ต้องไปเร่ร่อน ไม่ต้องไปหาเงินในทางที่ผิด แล้วถ้าทำงานมีเงิน เวลาอยากได้อะไรก็จะไม่ต้องไปยืนมองคนอื่น ไม่ต้องไปอิจฉาเขา”

- การ หนีออกจากบ้านมาแล้ว 11 ปี
.
เรื่อง: วจนา วรรลยางกูร
ภาพถ่าย: ธีรพัฒน์ แก้วชำนาญ
.
สสส. x 101
... ดูเพิ่มเติมSee Less

“ตำรวจก็ค่อนข้างตีตราเด็กเรานะ บอกว่าเราเลี้ยงโจร เราเลี้ยงเด็กเร่ร่อน เราเลี้ยงเด็กเหลือขอ เวลาเด็กโดนทำร้ายร่างกายแล้วเราพาไปแจ้งความ ตำรวจก็ไม่ค่อยร่วมมือ ถามว่าไปกวนเขาก่อนหรือเปล่า หรือเด็กที่เป็นกะเทยโดนข่มขืนก็ถามว่าเธอเต็มใจหรือเปล่า...”.เปิดมุมมองเด็กข้างถนนจากน้อง ๆ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ได้ที่ https://www.the101.world/children-in-street-situations/

Comment on Facebook

ตำรวจที่คิดแบบนี้ไม่ได้มีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจที่คอยเป็นที่พึ่งยามทุกข์ให้กับชาวบ้านหรอก อย่างมากก็เป็นแค่คนที่ใส่เครื่องแบบแล้วรอกินเงินเดือน พูดง่ายๆก็คือตำรวจในความคิดของคนที่กำลังเป็นอยู่มันก็เป็นแค่อาชีพ ก็แค่นั้นแหละ

ดูเพิ่มเติม