Childline Thailand Foundation

มูลนิธิสายเด็ก 1387

เรา ช่วยเด็ก

มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นสายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี มูลนิธิฯทำงานให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กร่วมกันทุกภาคส่วนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ(The United Nations’ Convention on the Rights of a Child (CRC)

มีมากกว่าหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกที่มีสายด่วนช่วยเหลือเด็กโดยให้คำปรึกษาปัญหาผ่านสายโทรศัพท์กับเด็กๆโดยตรงและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างการเปิดให้บริการ

รับฟังปัญหา โดยไม่เป็นผู้ตัดสินปัญหา

เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย

“สายเด็ก 1387” มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงกำไร ทำให้สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสายด่วน 1387 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสายเด็ก1387มีศูนย์การทำงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทำงานให้ความช่วยเหลือกับเด็กทุกกรณีในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์แอด อินสตาร์แกรม ทวิสเตอร์และจดหมายอิเล็คทรอนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สายด่วน 1387 ให้ความช่วยเหลือเด็กทุกรณีโดยเชื่อมต่อเด็กกับบริการต่างๆที่เด็กควรได้รับความช่วยเหลือ

We Campaign

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องสิทธิเด็กในประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย

เราสนับสนุนหลักคิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับโดยไม่เลือกปฎิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่รัฐบาลทำการลงสัตยาบันในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฏหมายคุ้มครองเด็กในประเทศ กฎหมายที่มีความสำคัญมากคือพระราชบัติญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ช่วยสร้างรากฐานสำหรับการสร้างระบบและมาตรฐานใหม่สำหรับการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

'Victim Blaming'
โทษเหยื่อแล้ว..สังคมได้อะไร?
.
ได้สังคม ‘บิดเบียว’
ที่มองว่าผู้เสียหายมีความผิดและเข้าข้างผู้กระทำผิด😠
.
ได้สังคมที่ ‘เหยื่อ’ อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เหน็ดเหนื่อย และไม่ได้รับการเอาใจใส่จากสังคม😢
.
ได้สังคมที่มีภาวะ ‘เครียด’ และภาวะ ‘ซึมเศร้า’
เพิ่มขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรม😭
.
ได้สังคมที่ ‘ตัดสินแบบผิดๆ’
จากการวิจารณ์โดยขาดข้อมูลที่ครบถ้วน
เหยื่ออาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม หรืออยู่ร่วมในสังคมได้ยากขึ้นในภายหลัง😔
.
หยุดโทษเหยื่อได้รึยังคะ?

#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #พูดมาเหอะ #ล่วงละเมิดต้องแจ้ง
... ดูเพิ่มเติมSee Less

Victim Blamingโทษเหยื่อแล้ว..สังคมได้อะไร?.ได้สังคม ‘บิดเบียว’ที่มองว่าผู้เสียหายมีความผิดและเข้าข้างผู้กระทำผิด😠.                  ได้สังคมที่ ‘เหยื่อ’ อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือเหน็ดเหนื่อย และไม่ได้รับการเอาใจใส่จากสังคม😢.ได้สังคมที่มีภาวะ ‘เครียด’ และภาวะ ‘ซึมเศร้า’เพิ่มขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรม😭.ได้สังคมที่ ‘ตัดสินแบบผิดๆ’จากการวิจารณ์โดยขาดข้อมูลที่ครบถ้วนเหยื่ออาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม หรืออยู่ร่วมในสังคมได้ยากขึ้นในภายหลัง😔.หยุดโทษเหยื่อได้รึยังคะ?#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #พูดมาเหอะ #ล่วงละเมิดต้องแจ้ง

Comment on Facebook

ตอนประถมเป็นแบบนี้เลย โดนแกล้งตลอดแต่ครูมองว่าเรามีปัญหา

ผมโดนรังแกมาตลอด ไปบอกใคร กลายเป็นว่าผมเป็นคนผิดเอง ทั้งที่เป็นคนนิ่งๆ ไม่ยุ่งกับใคร

Don’t judge a book by its cover.
อย่าตัดสินใครจาก’รูปลักษณ์ภายนอก’เลยนะคะ😌

#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #อย่าตัดสินคนที่ภายนอก #ครู
... ดูเพิ่มเติมSee Less

Don’t judge a book by its cover.อย่าตัดสินใครจาก’รูปลักษณ์ภายนอก’เลยนะคะ😌#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #อย่าตัดสินคนที่ภายนอก #ครู

คุณยุติวงจรความรุนแรงในครอบครัวได้!
แค่เลิกตีเด็ก❌
.
การตี ไม่ใช่ความรัก
แต่เป็นความรุนแรงและยังเสี่ยงว่าเด็ก ๆ จะซึมซับความรุนแรงแล้วเอาไปใช้แก้ไขปัญหามากกว่าเหตุผล จนเกิดเป็นวงจรความรุนแรงไม่รู้จบ!
.
ความรุนแรงหยุดได้ ด้วยตัวคุณ
#สายเด็ก1387 #saidek1387 #พื้นที่ส่วนตัว #ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก
... ดูเพิ่มเติมSee Less

คุณยุติวงจรความรุนแรงในครอบครัวได้!แค่เลิกตีเด็ก❌.การตี ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความรุนแรงและยังเสี่ยงว่าเด็ก ๆ จะซึมซับความรุนแรงแล้วเอาไปใช้แก้ไขปัญหามากกว่าเหตุผล จนเกิดเป็นวงจรความรุนแรงไม่รู้จบ!.ความรุนแรงหยุดได้ ด้วยตัวคุณ#สายเด็ก1387 #Saidek1387 #พื้นที่ส่วนตัว #ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก
ดูเพิ่มเติม