บล็อก

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานระดมทุน Childline Thailand Gala Night 2023ภายใต้ชื่องาน “Hands of Hope”และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับการสนับสนุนจากคุณจอห์น เปน็อตติ จาก SK Global Group และนักแสดง คุณแฮร์รี่ ชุม …