งานรณรงค์มูลนิธิสายเด็ก 1387 : พูดมาเหอะ

รณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

มูลนิธิสายเด็ก 1387 สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสามารถแจ้งรายงานการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมถึงการล่วงละเมิดทางออนไลน์ ซึ่งเด็กๆสามารถขอรับความช่วยเหลือและเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ การแจ้งรายงานยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการยุติวงจรความรุนแแรงโดยที่ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษทางกฏหมายและไม่สามารถกระทำความผิดซ้ำอีก

#พูดมาเหอะ ล่วงละเมิดต้องแจ้ง #SpeakUp