เราอยู่ที่นี้
เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ของ มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของงานของเรา นอกเหนือจากสายด่วนขอความช่วยเหลือโดยทันทีแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทาง กล่องข้อความ Facebook, Lineแอด ทวิสเตอร์ และอินสตาร์แกรมส์อีกด้วย

counseling

“เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญด้านการให้คำปรึกษาคอยรับโทรศัพท์และพร้อมพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการแก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำแต่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร”

“เราเน้นหลักการพูดคุยให้คำปรึกษาโดยใช้หลักจิตวิทยาเด็ก เรารับฟังปัญหาอย่างไม่ตัดสิน เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก ๆ ได้พูดระบายความไม่สบายใจ เราทำงานร่วมกับเด็กเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด”

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิสายเด็ก 1387 เราให้ความสำคัญกับทุกปัญหา เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของทุกสายโทรศัพท์และทุกบทสนทนา เราเรียนรู้ว่าไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปและทุกความไม่สบายของเด็กและครอบครัวสำคัญเสมอ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เด็ก ๆ เข้ามาขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของเราผ่านช่องทาง Facebook message, Line@ and Twitter 1. ปัญหาความรัก 2.ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว 3.ปัญหาการศึกษา 4.ขอข้อมูลข่าวสาร 5.ปัญหาเพื่อน 6.ปัญหาสุขภาพ 7.ปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่นโรคซึมเศร้า หวาดระแวงและ8รู้สึกวิตกกังวล 8.การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 9.ทำร้ายตัวเอง 10.ปัญหาเกี่ยวกับเพศสภาพ 11.ถูกทำร้ายร่างกายและใช้ความรุนแรง

สื่อสารด้วยใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย

การสื่อสารด้วยความเข้าใจและความเคารพ นำไปสู่การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้กระบวนการสื่อสารดำเนินไปได้ด้วยความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ซึ่งทำให้เด็กหรือผู้ที่ติดต่อเข้ามารู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่กะบวนการการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง

การสร้างความไว้วางใจ

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาส่งผลต่อความไว้วางใจในระยะยาวจนกระทั่งเด็กและครอบครัวรู้สึกมั่นใจว่าปัญหาของพวกเขาจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหากไม่ได้รับอนุญาต และมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาอย่างจิงจังและจริงใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เป็นตัวกลางประสานงานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ

เรามุ่งเน้นการทำงานร่วมกับเด็กและครอบครัวโดยยึดหลักการประโยชน์สูงสุดต่อเด็กโดยร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ดีการตัดสินใจของเด็กหรือครอบครัวถือเป็นที่สิ้นสุด บ่อยครั้งที่มูลนิธิฯ ได้รับการร้องขอให้เป็นตัวกลางในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเป็นไปอย่างถูกต้องและได้รับความเป็นธรรม

ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอีกต่อไปที่จะมีโทรฯเข้ามาเพียงเพื่อขอข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินการอย่างอื่นต่อไป ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือและความช่วยเหลือของ มูลนิธิสายเด็ก1387 เกี่ยวกับผู้หญิงที่โทรฯ เข้ามาเพื่อถามว่าเธอจะหานมผงพิเศษให้ลูกของเธอได้จากที่ไหน น่าเสียดายที่ มูลนิธิสายเด็ก ได้ทราบว่าเด็กนั้นเกิดจากการข่มขืนโดยตำรวจซึ่งหญิงคนนั้นไม่เคยไปแจ้งความ มูลนิธิสายเด็ก 1387 ช่วยผู้หญิงคนดังกล่าวให้ฟ้องคดีต่อศาลและแม่ชนะคดีได้รับค่าเลี้ยงดูเด็ก 3,000 บาทต่อเดือน แต่น่าเสียดายที่เธอไม่ชนะคดีข่มขืน