ความปลอดภัย
ของเด็กและคุณครู
ในโรงเรียน

ความรุนแรงในโรงเรียนกำลังกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้น โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธในโรงเรียนเช่นความรุนแรงระหว่างเด็กนักเรียน การทำร้ายร่างกายโดยเด็กนักเรียนกระทำกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนและการลงโทษกับเนื้อตัวร่างกายหรือการกระทำรุนแรงโดยครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกับเด็ก

school_violence

"ประเทศไทยมีประวัติยาวนานเรื่องการทำโทษโดยการตีหรือใช้ความรุนแรงและแม้ว่าในปัจจุบันการลงโทษด้วยวิธีดังกล่าวการกระทำที่มิชอบทางกฏหมายแต่ก็ยังพบการใช้วิธีการนี้กันอยู่บ่อยๆโดยคุณครูไม่รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ผิด"

ความรุนแรงโดยคุณครู

ความรุนแรงโดยครูไม่ค่อยได้มีการรายงานเนื่องจากส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการลงโทษรูปแบบหนึ่ง แม้แต่กรณีที่เด็กมาบอกเรื่องดังกล่าวกับพ่อแม่ผู้ปกครองของตน คำตอบมักจะเป็น “หนูทำอะไรผิดล่ะ” เด็กจึงมักเก็บเรื่องดังกล่าวไว้และเรื่องทั้งหมดก็ดำเนินต่อไปโดยไม่มีใครสนใจ เมื่อมูลนิธิสายเด็ก 1387 ได้รับสายเกี่ยวกับการที่เด็กถูกกระทำรุนแรงโดยคุณครู เราจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการช่วยเหลือเด็กผู้ถูกกระทำให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ

การข่มเหงรังแก

การข่มเหงรังแกดูเหมือนจะเป็นรูปแบบความรุนแรงระหว่างเด็กด้วยกันที่แพร่หลายมากที่สุด การข่มเหงรังแกมีทั้งการกระทำกับเนื้อตัวร่างกายเด็ก ด้วยวาจา หรือทางจิตใจ เช่น การตี การผลัก ดึงผม แกล้งเรียกชื่อ ทรมาน เป็นต้น โดยปกติหากความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียน เรื่องก็มักจะไม่แพร่งพรายออกมา พยาน เหยื่อ และผู้กระทำผิดต่างยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตหรืออาจจะปิดปากเงียบเพราะกลัวและอาย

การแก้ไขปัญหาเรื่องการข่มเหงรังแกต้องอาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่โรงเรียน และนักเรียนคนอื่น เหยื่อของการถูกข่มเหงรังแกเป็นเวลานานมักต้องทนทุกข์กับสภาพที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมีความกังวลในการเข้าสังคมและอาจส่งผลกระทบระยะยาวในรูปแบบอื่นๆ การดำเนินการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางมูลนิธิฯเล็งเห็นและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประเมินการให้ความช่วยเหลือในทันที

ความรุนแรงของแก๊ง

ประเภทของความรุนแรงที่ยากมากในการค้นพบก่อนจะยกระดับความรุนแรงขึ้นคือการแก้แค้นกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่น ความรุนแรงประเภทนี้กำลังแพร่ขยายมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในเขตเมือง กลุ่ม (แก๊ง) เหล่านี้ใช้อาวุธและมีการฝึกและเตรียมการสำหรับการต่อสู้กันด้วย ความรุนแรงประเภทนี้เกือบทุกครั้งต้องการให้มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้ามาดูแล