มูลนิธิสายเด็ก
ช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับ
บริการด้านสุขภาพ

งานของมูลนิธิสายเด็ก1387 ที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพมีตั้งแต่สายด่วนให้คำปรึกษาข้อมูลสุขภาพทั่วไป จนถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลกรณีเด็กที่เจ็บป่วยเแต่ขาดค่ารักษาพยาบาล และร่วมมือกับหลายหน่วยงานราชการและองค์กรการกุศลเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

health

บริการด้านสาธารณสุขของไทยก้าวหน้าไปมากแต่ก็ยังมีประเด็นต้องทำอีก

แม้ว่าระบบบริการสุขภาพของไทยก้าวหน้าไปมากในด้านการจัดหาบริการทางการแพทย์ แต่น่าเสียดายที่ระบบบริการไม่ได้ฟรีทั้งหมดแก่ทุกคน

มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างไร

เมื่อได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องมีการดูแลรักษา มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น โรงพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุขในท้องที่ จิตแพทย์ หรือเอ็นจีโอที่ทำงานด้านสุขภาพ มูลนิธิสายเด็ก 1387 จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเชื่อมโยงพ่อแม่และเด็กกับบริการที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่สามารถทำได้ บ่อยครั้งที่พ่อแม่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของลูก เนื่องจากอาจจะขาดความรู้เรื่องสุขอนามัยพื้นฐาน

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ยังรับสายเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหรือไม่มีเงินพอกับค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว เมื่อไม่นานมานี้ พ่อแม่จำนวนมากที่ติดเชื้อ HIV/AIDs เริ่มมองหาหนทางดูแลบุตรของตนที่ไม่ติดเชื้อ HIV ซึ่งจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปหลังจากพวกเขาเสียชีวิตแล้ว การดูแลในส่วนนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้การดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อ HIV เรื่องสำคัญและเป็นงานยากอีกเรื่องหนึ่งคือการหาหน่วยงานที่เหมาะสมกับเด็กที่อาจจะมีปัญหาทั้งทางกายและทางจิตใจ