มูลนิธิสายเด็ก 1387
เป็นสมาชิกเครือข่าย
ระดับโลกของ CHILD HELPLINES

เราทำงานในประเทศต่าง ๆ กว่า 160 ประเทศทั่วโลก และจัดตั้งขึ้นด้วยความเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่เฉพาะแต่เพียงมีสิทธิ แต่พวกเขา จะต้องรู้ดีที่สุด และบอกได้ถึงปัญหาของตนเอง

global

ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของเด็ก

2551 ม.ร.ว. สุพินดา จักรพันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสายเด็ก 1387 เข้าร่วมเป็นผู้แทนของเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี 2549 – 2552 เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่3 ทำให้มูลนิธิสายเด็ก 1387 มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาและขยายเครือข่ายทั่วโลกภายใต้การดูแลของ Child Helplines