ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก (The Hub Saidek) ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนหัวลำโพง โดยมูลนิธิสายเด็ก 1387 “น้องอิ่มท้อง ที่พักปลอดภัย เนื้อตัวใสสะอาด”

เดอะฮับสายเด็กเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2011 โดยเดอะฮับจะคอยให้ความช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นในใจกลางกรุงเทพ บริเวณเขตป้อมปราบและสถานีรถไฟหัวลำโพง เพราะเป็นพื้นที่นี้จะเป็นปลายทางของเด็กที่หนีออกจากบ้านแถบต่างจังหวัดเพื่อมายังกรุงเทพฯ พวกเขาต้องคอยระวังตัวจากภัยร้ายรอบกาย ต้องทนหนาว ทนเหงาจากการนอนข้างทางแสนโดดเดี่ยว

เดอะฮับจึงเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัย มีทั้งอาหาร ห้องน้ำ ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการศึกษา

CTF-the-Hub-Covid-19

ปัญหา

L1134291

การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

เด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนมีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกละเมิดทางเพศได้ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เด็กจรจัดจำนวนมากถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ซึ่งถือเป็นหนึ่งปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยมากกว่า 480,000 คน (ผลสำรวจปี2018) และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อใหม่ในเด็กอายุ 0 - 14 ปี ถึง 100 คน

 

L1134960

ยาเสพติด

บ่อยครั้งที่เด็กและวัยรุ่นหันมาเสพยาหรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อพาตัวเองหนีจากความจริงที่โหดร้าย หนีจากชีวิตที่เจ็บปวด ยากลำบากและต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า โดยยาเสพติดที่แพร่หลายมากที่สุดคือยาบ้า เนื่องจากราคาถูก หาได้ง่าย เมื่อพวกเขาได้เสพยาก็อาจจะทำให้พวกเขาสุขภาพไม่ดีและติดอยู่ในวงจรของการซื้อ-ขาย-เสพยา จนยากที่จะถอนตัวขึ้น

L1134869

ความรุนแรงต่อเด็ก

99% ของเด็ก ๆ ที่มาใช้บริการของเดอะฮับ ต่างได้รับประสบการณ์ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากพวกเขามักถูกแกงค์ค้ายาเสพติดทำร้ายร่างกายหรือถูกกลุ่มค้าประเวณีล่วงละเมิดทางเพศ

L1133711

การถูกทอดทิ้ง

เด็กข้างถนนหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า โดยมีเหตุจากการถูกทอดทิ้ง บางคนอาจจะหนีออกจากบ้านเองเพื่อหลบหนีจากความอึดอัดคับข้องใจ ไม่มีความสุข หรือบางคนก็ไม่มีทั้งครอบครัวและเพื่อนคอยดูแลเลย

ภารกิจ

เดอะฮับมีวัตถุประสงค์ คือ คอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กจากที่เคยทุกข์ทรมานอยู่บนท้องถนน ให้ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ โดยโครงการเดอะฮับได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากคนไทยและชาวออสเตรเลีย รวมทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นได้มากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ

การให้คำปรึกษา

การช่วยเหลือด้านสุขภาพ

ทักษะชีวิต

ที่พักอาศัยช่วงกลางคืน(ไนท์ฮับ)

เอกสารยืนยันตัวตน

กรณีการโอน/ อ้างอิง

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ

ค่ายพัฒนาทักษะ

ความต้องการขั้นพื้นฐาน

การศึกษา

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

กิจกรรมนันทนาการ

หยุดการค้าทางเพศ
และแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

โอกาสในการทำงาน

การสนับสนุนเด็กปฐมวัย

เยี่ยมบ้าน

เดอะฮับสายเด็กทำงานเพื่อใคร ?

“หากเจ้าหน้าที่ของเดอะฮับพบว่าเด็กคนไหนตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตราย พวกเขาจะพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางที่จะทำได้” เดอะฮับ รักษานโยบายในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายและจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการดูแลจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เหมาะสม โดยโครงการเดอะฮับมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นอายุ 5 - 18 ปี ที่มีประสบการณ์ดังนี้ ถูกทารุณหรือทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัว ฐานะยากจน ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก มีปัญหายาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ขาดโอกาสทางการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง ไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนคอยดูแล